Kungsbacka-Särö RC

Kungsbacka-Särö Rotaryklubb

Klubben kommer att verka för ett ökat lokalt engagemang i form av diverse aktiviteter.

För andra året i rad deltager klubben som delarrangör i Politikerdebatten.

Vårt Strokeprojekt har nu avslutats och under våren insamlades 90 000:- genom en aktiv bearbetning av företag i Kungsbacka. Totalt sett  har projektet  renderat 200 000:-

I och med att projektet avslutats kommer dock arbetet att fortsätta i form av riktade aktiviteter till lokala Rotaryklubbar.

Ett fortsatt stöd lämnas till Rotary Foundation med drygt 900 USD

Klubben fortsätter med den framgångsrika pubkvällen som en del i medlemsvården och ser även möjligheten att bjuda in nya medlemmar för samkväm.

Fortsatt utveckling av samarbetet med vår broderklubb i Kungsbacka.

Medlemsrekrytering med fokus på kvinnor och yngre prioriteras

Ytterligare aktiviteter som att aktivt besöka andra klubbar för att få inspiration till uppslag och nytänk planeras

 

Kungsbacka 2023-08-20                                                          

Kungsbacka Särö Rotaryklubb

Olle G Bernstaf

President

 Vi möts varje fredag (nästan - se program) på Storgatan 1 i Kungsbacka

Tid: 11.30 - 13:00

Välkomna till oss!

Kungsbacka-Särö Rotaryklubb

E-post: kungsbacka-city@rotary.se                                     

Olle G Bernstaf

President

MkvBmTtXJD7fzzjCAjZd7d2AAAAAElFTkSuQmCC

Presidents sida